About Persian Rice

درباره برنج ایرانی

برنج یکى از اجزاى سالم رژیم غذایى مى باشد چرا که منبع غنى کربوهیدرات هاى پیچیده و فاقد سدیم و کلسترول مى باشد، پس نباید به طور کامل از برنامه غذایی حذف شود.

برنج کالرى کمى دارد و فاقد چربى مى باشد. سه چهارم لیوان برنج، حدود ۱۶۰ کالرى انرژى دارد.

تاریخچه برنج به هزاران سال قبل برمى گردد. در قدیم، مردم براین عقیده بودند که برنج هدیه و پاداشى از طرف خداوند میباشد، هنوز نیز در بعضى تمدن ها مردم بر این باورند.

 

فواید مصرف برنج

۶ بار در هفته، مصرف غلات و یا دانه هاى سبوس دار( مانند برنج قهوه اى) براى اشخاصى که داراى کلسترول

بالا، فشار خون بالا و دیگر نشانه هاى بیمارى قلبى هستند، بسیار مهم و مفید مى باشد.

مصرف برنج موجب کاهش ترى گلیسیرید خون و کاهش فشار خون مى گردد.

برنج موجب افزایش مقاومت نسبت به انسولین مى شود و براى بیماران دیابتى بسیار مفید است.