شمشاد

این شرکت در راستای حمایت از مشتریانی که با توان اقتصادی کمتر  تمایل به خرید برنج ایرانی دارند؛ برنج ایرانی پرمحصول از مناطق شمالی ایران را با نام شمشاد تولید و عرضه می نماید.