معرفی محصول

محصولات قند وشکر مهماندوست با رعایت دقیق کلیه استانداردهای ملی که تحت نظارت کارشناسان مجرب تولید و کنترل کیفیت تولید می گردد، دارای کریستالهای یکنواخت، شفاف و حلالیت سریع و بالا می باشد که پس از حل شدن فاقد عارضه تیره کردن آب می گردد.